Bij het inhalen of van rijstrook wisselen op een weg met meerdere rijstroken zoals een snelweg

Veel mensen beweren dat het motorrijden op de snelweg veiliger is dan op tachtig kilometerwegen. Misschien is dat ook wel zo, maar toch zijn er ook op de snelweg weldegelijk risico’s.
Tips voor motorrijden op..  schaart de achterste rijder als eerste uit, van voren naar achteren wordt het knippersignaal doorgegeven en dan van achter naar voren met inhalen begonnen.

 

Zo wordt gewaarborgd dat niemand zich in de groep dringen kan. Na het inhalen wordt voorin vlot doorgereden en voldoende afstand tot het ingehaalde voertuig bewaard, zodat er ook voor de achtersten voldoende ruimte is om zich weer in te kunnen voegen.

 

Bij een inhaalmanoeuvre of kruising moet iedere rijder zichzelf ervan vergewissen of het veilig is om in te halen. Je door voorgaande rijders mee te laten slepen is gevaarlijk! Altijd de volgorde van de groep aanhouden en na elkaar inhalen, zelfs als degene voor je aarzelt.

Bij inhalen of afslaan in een andere straat, voldoende gas geven, zodat er voor de volgende rijder ruimte ontstaat om er weer tussen te voegen. Vermijd zoveel mogelijk wisselingen van rijstrook. Probeer het verkeer niet te blokkeren.

  • Achterste rijder schaart als eerste uit
  • Knippersignaal doorgeven
  • Van achter naar voren inhalen
  • Altijd zelf kijken of inhalen veilig is
  • Geef bij inhalen voldoende gas, zodat volgende rijder ook kan tussenvoegen
  • Vermijd zoveel mogelijk wisselen van rijstrook
  • Blokkeer het andere verkeer niet met de groep