Leuk dat u lid wilt worden van de Dutch Dragstar Club.

Door onderstaande gegevens volledig in te vullen, en formulier d.m.v. verzendknop in te sturen aan het  DDC-secretariaat,
meld u zich hiermee aan als lid van de Dutch Dragstar Club.

Contributie en vrijwaring.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december, opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden aan het secretariaat voor 1 januari.
De contributie voor een hoofd-lid bedraagt € 30,- Per Lid Per Jaar,  voor een Gezinslid € 15,- Per Lid per Jaar, eenmalige inschrijfkosten bedraagt € 12,-
Het in het formulier vermelde bedrag dient overgemaakt te worden op Rekening: NL12 RABO 0119 8529 42     t.n.v. Dutch Dragstar Club te Bladel.

Bij insturen van dit formulier verklaar ik op de hoogte te zijn van de rechten en plichten zoals beschreven in het huishoudelijk regelement. (zie DDC site )
Na ontvangst van het inschrijfformulier, contributie en inschrijfgeld wordt u als DDC lid toegevoegd, en ontvangt u uw inlog gegevens voor de DDC Site.

Bij vragen kunt u mailen naar     info@dutchdragstarclub.nl    of door invulling van het  Contactformulier